58 ต้นไม้ค้ำประกันเงินกู้มีอะไรบ้าง ทำอย่างไร

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องเงินทุนเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร และคนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของไทยกำลังประสบปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้การเข้าถึงเงินทุนนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับเกษตรกร

5ea3b271b38cc0153ffde7ef_800x0xcover_lGf6gwMj

แต่ในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ต้องบอกว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก และบางครั้งการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินก็ค่อนข้างยุ่งยาก และให้สินเชื่อค่อนข้างน้อย แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่เปิดช่องให้เกษตรกร หรือผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเองสามารถปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารได้

โดย ... ร่วมกับกรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อธิบายขอบเขต กำหนดขั้นตอน และหลักการ ในการประเมินราคาต้นไม้ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์เบื้องต้น ซึ่งไม้มีค่าที่สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้มีทั้งหมด 58 ชนิดดังนี้

40KQU3HmYFv0y2YwihqD

หลักเกณฑ์ในการประเมินราคาต้นไม้

1.ต้นไม้มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

2.มีลำต้นตรง 2 เมตรขึ้นไป

3.ปลูกบนที่ดินของตัวเอง

4.มีความสูง 1.30 เมตรขึ้นไป

5.เส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร

6.การประเมินมูลค่าเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

pexels-photo-1072824-1024x682

รูปแบบของการค้ำประกันนั้นจะเป็นการค้ำประกันเงินกู้ร่วมระหว่างที่ดินและไม้มีค่า ยกตัวอย่างเช่น ที่ดินที่ใช้จดจำนองมีมูลค่าประเมิน 500,000 บาท ก็จะสามารถกู้ได้ 50% ชองราคาประเมิน คือ 250,000 บาท หากมีไม้มีค่าบนที่ดินมูลค่าประเมิน 300,000 บาท ก็จะสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้อีก 50% หรือ 150,000 บาท ผู้กู้รายนี้ก็จะสามารถกู้เงินได้ 325,000 บาท จากราคา 50% ของราคาประเมินที่ดิน (250,000 บาท) + 50% ของหลักทรัพย์ค้ำประกัน (150,000 บาท) เท่ากับสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ทีดินจำนองอย่างเดียว 75,000 บาท

จากข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการนำต้นไม้มีค่ามาใช้เป็นหลักประกันค้ำเงินกู้แล้วมากกว่า 146,000 ต้น มูลค่าเงินค้ำประกันกว่า 137 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินที่มีการนำไม้มีค่ามาจดทะเบียนมากที่สุดได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 23,000 ต้น มูลค่าเงินค้ำประกัน 128 ล้านบาท, พิโกไฟแนนซ์ 120,000 ต้นมูลค่าเงินค้ำประกัน 6 ล้านบาท และ ... 318 ต้น มูลค่าเงินค้ำประกัน 3 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามขั้นตอนได้กับ ธนาคาร ... ธนาคารกรุงไทย และ พิโกไฟแนนซ์ได้เลย

นอกจากไม้มีค่าทั้ง 58 ชนิดจะสามารถเป็นหลักประกันเงินกู้เพิ่มได้แล้ว ในระยะยาวยังสามารถเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการออมเงินกับต้นไม้ การลงทุน หรือการขายคาร์บอนเครดิต

 

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย