โครงการเพิ่มน้ำด้านทุนและระบบกระจายน้ำ

พัฒนาการบริหารจัดการน้ำด้านทุน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำทั่วประเทศ

นโยบายใหม่รอบ 3 เดือนแรก ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติการประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มน้ำด้านทุนและระบบกระจายน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรมทั่วประเทศ และรับมือสภาวะภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในปี 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญทั่วประเทศ

#พรรคชาติไทยพัฒนา #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย