โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดำเนินการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยลดเลิกใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา จากความร่วมมือแต่ละหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจ อย่าง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อและตลาดสดทั่วประเทศ มุ่งให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อตระหนักถึงสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ส่งเสริมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และยังคงดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 นายวราวุธ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อแจกถุงผ้าให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนชาวเพชรบุรี โดยรถจักรยานยนต์สามล้อ พร้อมทีมงาน ตั้งแต่บริเวณตลาดเพชรไพบูลย์ ถึงตลาดวัดพระพุทธไสยาสน์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้การต้อนรับตลอดการลงพื้นที่

นายวราวุธ กล่าวว่า “กิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในช่วงเย็นนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรี รวมถึงผลตอบรับจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ให้การตอบรับนโยบายลดเลิกการใช้ถึงพลาสติกได้เป็นอย่างดี โดยหัวใจหลักสำคัญของนโยบายการลดเลิกใช้ถุงพลาสติกคือพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทยในระยะยาว ซึ่งจากก่อนหน้านี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก แต่สำหรับในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราลงมาในอันดับที่ 10 เป็นที่เรียบร้อย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่หยุดยั้งในการรณรงค์นโยบายในตลอดทั้งปีนี้ครับ”

จากนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะยังคงดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับดำเนินการคู่กับการผลักดันทางกฎหมายเลิกใช้ถุงพลาสติกเป็นการถาวรโดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และว่ากฎหมายงดใช้พลาสติกในประเทศจะมีผลบังคับภายในปี 2564 เป็นต้นไป

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย