แนะนำผู้สมัคร ส.ส.วีระศักดิ์ โคตรสมบัติ

การเมืองท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองระดับชาติ เนื่องจากนักการเมืองที่มีประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่นนั้นจะมีความเข้าใจปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้พรรคชาติไทยพัฒนานั้นให้ความสำคัญกับการเมืองในระดับพื้นที่ รวมไปถึง ผู้สมัคร .. ของพรรคหลายท่านก็มีประสบการณ์ในการรับใช้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นก่อนจะก้าวมาสู่การเมืองระดับชาติ คุณวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ ถือเป็นนักการเมืองอีกคนที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ด้านนี้อย่างชัดเจน

302209324_621474649334567_8975054363138965365_n

คุณวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปัจจุบันอายุ 42 ปี เข้าสู่การเมืองครั้งแรกหลังได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองเขต 2 ปี 2555 – 2561 โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยประสบการณ์ด้านการเมืองท้องถิ่นที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ ทำให้พรรคชาติไทยพัฒนานั้นเล็งเห็นถึงความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในบริบทของปัญหา รวมไปถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ขณะนี้เราได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์เพิ่มอีกคน คือ คุณวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ ว่าที่ผู้สมัคร .. ยโสธร โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่า คุณวีระศักดิ์ มีประสบการณ์จากสนามการเมืองท้องถิ่น และมีความเข้าอกเข้าใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งอย่างที่เคยแจ้งไว้ว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะทยอยเปิดตัวผู้สมัครไปเรื่อย ซึ่งเราก็ยอมรับว่า เมื่อการเลือกตั้งปี 62 พรรคชาติไทยพัฒนา ตอนไม่มีนายบรรหารนำ เราก็อาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่ แต่หลังจากนี้ต่อไปในทุก ก้าวเราจะเติบโตที่ละน้อย อาจจะไม่ได้รวดเร็วมาก แต่เราจะเติบโตอย่างมั่นคง และเราจะต้อนรับว่าที่ผู้สมัครเรื่อย ในทั่วทุกภาคต่อไป

ด้านนายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคฯ กล่าวว่า มาถึงวันนี้เราคงพอเห็นภาพใหญ่แล้วว่าพรรคชาติไทยพัฒนา เราพร้อมใจ จับมือกันก้าวไปข้างหน้า โดยในอดีตจังหวัดยโสธรทั้ง 3 เขต เคยเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งวันนี้เราได้ดึงเอาคนรุ่นใหม่มาสืบทอดเจตนารมณ์

นายวราวุธ ศิลปะอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคฯ ระบุว่า คุณวีระศักดิ์ จะเป็นว่าที่ผู้สมัคร .. จังหวัดยโสธร โดยขณะนี้ทาง กกต. ยังไม่ได้ประกาศพื้นที่เขตเลือกตั้ง เราจึงวางตัวคุณวีระศักดิ์ไว้ที่เขต 1 อำเภอเมือง

ซึ่งคุณวีระศักดิ์ ว่าที่ผู้สมัคร .. จังหวัดยโสธร กล่าวว่า จะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย