แกลอรี่

 • ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.สงขลา

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.สงขลา

  2020-01-21 14:07:05
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.พัทลุง

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.พัทลุง

  2020-01-21 14:05:15
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.นครศรีธรรมราช

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.นครศรีธรรมราช

  2020-01-21 14:03:49
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.สุราษฎ์ธานี

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัย จ.สุราษฎ์ธานี

  2020-01-21 14:01:57
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยวันนี้ ณ ตลาดศรีนคร จ.นครสวรรค์

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยวันนี้ ณ ตลาดศรีนคร จ.นครสวรรค์

  2020-01-21 14:00:53
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยใน จ.สระบุรี ณ ชุมชนบ้านอ้อย

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยใน จ.สระบุรี ณ ชุมชนบ้านอ้อย

  2020-01-21 13:59:42
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยเมื่อวานนี้ ณ ริมแม่น้ำโขงบึงกาฬ

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยเมื่อวานนี้ ณ ริมแม่น้ำโขงบึงกาฬ

  2020-01-21 13:58:03
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยวันนี้ ณ ตลาดแจ้งสว่าง

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยวันนี้ ณ ตลาดแจ้งสว่าง

  2020-01-21 12:55:12
  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยวันนี้ ณ ณ ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลทตินั่ม และ ตลาดยูดีทาวน์ ในเวลา 16:00 น.

  ประมวลภาพการลงพื้นที่ปราศรัยวันนี้ ณ ณ ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลทตินั่ม และ ตลาดยูดีทาวน์ ในเวลา 16:00 น.

  2020-01-21 12:53:52

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย