เสมอกัน นำทีมจิตอาสาพระราชทาน ทำความดี ด้วยหัวใจ

7 มกราคม 2564 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 4 พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกับ สจ.จรัลชัย จันทร์สุวรรณ สจ.อบจ.สุพรรณบุรี นายปัญญา ประทีปพรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลด่านช้าง นางสุพัตรา หุ่นประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลด่านช้าง นายธัญ อรุณรังษี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลด่านช้าง และ เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ ชุมชนบรรหารปันน้ำใจ ตำบลด่านช้าง
271736925_4652254704824059_6860021895786005583_n
เพื่อเยี่ยมเยียนสวัสดีปีใหม่ ให้กำลังใจ ผู้พิการในชุมชน จำนวน 23 ราย พร้อมมอบ ผ้าห่ม ยารักษาโรค พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 และ ร.10 ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย