เร่งผลักดันการจัดทำแผนที่น้ำบาดาลทั่วประเทศ

เร่งผลักดันการจัดทำแผนที่น้ำบาดาลทั่วประเทศ รับมือปัญหาภัยแล้ง ปี 63

นโยบายใหม่รอบ 3 เดือนแรก ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการเร่งรัดการจัดทำแผนที่น้ำบาดาลทั่วประเทศ รับมือปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในปี 63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ โดยจากสถิติ ประเทศไทยมีฝนตกทั่วประเทศ ประมาณ 730,000 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำฝนจะซึมลงชั้นผิวใต้ดิน 10% และสามารถสูบขึ้นมาใช้โดยไม่ทำทำลายชั้นดิน 45,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันประเทศไทย สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือน้ำบาดาลที่ยังสามารถนำมาใช้ได้อีก 30,000 ลูกบาศก์เมตร การจัดทำแผนที่น้ำบาดาล จะช่วยให้สามารถขุดเจาะน้ำได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาในแต่ละปี

#พรรคชาติไทยพัฒนา #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย