เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พรรคชาติไทยพัฒนา ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ร่วมกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ณ ท้องที่ หมู่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และปลูกฝังความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชนแก่พี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีในระยะยาวและอย่างยั่งยืน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย