เครื่องสูบน้ำจากกระทรวงทรัพย์ฯ ส่งช่วยชาวบ้านสูบน้ำสุพรรณ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นั้นกำลังส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลกของเรา ซึ่งสิ่งที่เราสังเกตได้ชัดเจนในช่วงเวลานี้ก็คือปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของเขตภาคกลาง สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นถือว่าได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้ ในขณะที่ผลกระทบทางอ้อมนั้นก็คือหลายพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นที่รับน้ำจากที่ราบลุ่มภาคกลางเพื่อทำการระบายน้ำผ่านแม่น้ำท่าจีนออกสู่อ่าวไทย


S__96894995

โดยในสถานการณ์ปกตินั้นเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีปริมาณน้ำฝนต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ราว 980 มิลลิเมตรต่อปี แต่ในปี 2564 ก็มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงกว่า 1,170 มิลลิเมตร และในปีนี้คาดว่าในช่วงหน้ามรสุมจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าเดิมค่อนข้างมาก อีกทั้งยังต้องรองรับน้ำเหนือ และน้ำจากพื้นที่ลุ่มภาคกลาง ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนา นำโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง .. ในพื้นที่ต่างรับทราบถึงสถานการณ์ และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเหลือในการเร่งระบายน้ำ เตรียมมาตรการในการรับมือน้ำท่วมในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำ


S__96894997

นายวราวุธ กล่าวว่าเข้าฤดูฝนทุกปี พื้นที่สุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในที่ลุ่มภาคกลาง ก็ต้องเผชิญน้ำท่วมขัง เพราะต้องเสียสละเป็นพื้นที่รับน้ำไว้ไม่ให้ไหลท่วมเข้าเมืองหลวง และปีนี้ต้องเผชิญมรสุมหลายลูก ทำให้ฝนตกหนัก น้ำมาไวกว่าปีก่อนๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา จึงได้ประสานกรมทรัพยากรน้ำ นำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ .ยุ้งทะลาย .บ้านดอน .ดอนมะเกลือ .อู่ทอง เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลท่วมที่นา ยื้อเวลาให้ถึงวันเก็บเกี่ยวข้าว เราช่วยกัน สุพรรณอยู่รอด ฤดูแห่งความเดือดร้อน วนมาอีกครั้ง ตนและทีมงานพรรคชาติไทยพัฒนา จะทำงานช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อน ให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สุดความสามารถ

16807864418313

ด้านนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ..สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้อนุมัติงบกลางกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งโพธิ์พระยา .บางปลาม้า และ .สองพี่น้อง .สุพรรณบุรี ที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2564 ต่อเนื่องต้นปี 2565 ให้ได้รับการช่วยเหลือหลังคาเรือนละ 5,000 บาท ในเขตพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และขอให้ทำหนังสือถึง รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำในขณะนี้ และการช่วยเหลือไว้ล่วงหน้าด้วย


พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย