เกี่ยวกับพรรคชาติไทยพัฒนา

  พรรคชาติไทยพัฒนา ก่อตั้งเมื่อ 18 เมษายน .. 2551 โดยมีนายกฤต รัตนคามินี เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมานายชุมพล ศิลปอาชา 
  อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้รับเลือกเป็น
  หัวหน้าพรรค โดยมีนายพันธุ์เทพ สุลีสถิร เป็นเลขาธิการพรรค และในปี .. 2556 นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค เสียชีวิตในขณะดำรง
  ตำแหน่งดังกล่าว ทำให้ นายถาวร จำปาเงิน ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม .. 2556 
  จนกระทั่งนายธีระ วงศ์สมุทร อดีตอธิบดีกรมชลประทานและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ถึงวันที่ 25 ตุลาคม .. 2561

  ปัจจุบัน นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำรงตำแหน่งในหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา โดยมี นายประภัตร โพธสุธน เป็นเลขาธิการพรรค
  ซึ่งในปัจจุบันนี้ พรรคชาติไทยพัฒนามีสมาชิกพรรคจำนวน 21,387 คน ( ข้อมูลในปี .. 2562 )

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย