อนุรักษ์ ส่งเสริมอาชีพ-จัดหาแหล่งโปรตีนช่วยชาวบ้านในช่วงระบาดโควิด-19 ที่ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 18-27 ต.ค. 2564 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา มอบคณะทำงานฯ
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก ตามโครงการข่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอศรีสมเด็จ ทั้ง 23 ตำบลในช่วงภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และภายในเดือนพฤศจิกายนจะมีการส่งมอบอุปกรณ์การเลี้ยงและปลาดุกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านเศรษฐกิจช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
254669840_4423733734342825_762998931152606241_n
และพร้อมกันนี้ (26 ต.ค.64) นายอนุรักษ์ได้มอบให้คณะทำงานฯ เข้าพบกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหาแนวทางการจัดทำ "โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร" ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดด้วย

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย