ส.ส.อนุรักษ์ ร่วมเสริมศักยภาพ ผักคุณภาพ เกษตรแปลงใหญ่ ที่ร้อยเอ็ด

ส.ส.อนุรักษ์ ร่วมเสริมศักยภาพ ผักคุณภาพ เกษตรแปลงใหญ่ ที่ร้อยเอ็ด
15 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา มอบคณะทำงานฯ ร่วมกับนายพนมกร สินธุวา เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การปลูกผัก ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกผักแปลงใหญ่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14
คณะทำงานฯ ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับมอบปัจจัยการผลิตว่า โครงการผักแปลงใหญ่, นาแปลงใหญ่ หรือการทำเกษตรอื่นๆ ทั้งเลี้ยงโค, ประมง, นำ้เพื่อการอุปโภค บริโภค ฯลฯ นายอนุรักษ์ได้พยายามประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาอุดหนุน ส่งเสริม อยู่ตลอดเวลา ทั้งกรมทรัพยากรบาดาล, กรมทรัพยากรนำ้รวมทั้งกรมปศุสัตว์ด้วย ซึ่งในขณะนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วในหลายพื้นที่ เช่น ตำบลแคนใหญ่, หนองแก้ว, สะอาดสมบูรณ์, เมืองทอง และในพื้นที่อื่นๆ ขณะนี้ก็ได้ประสานงานอยู่คาดว่าจะประสบผลสำเร็จในเร็ว ๆ นี้เช่นกัน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย