ส.ส.อนุรักษ์ ประสานกรมน้ำบาดาล เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ร้อยเอ็ด

7 กันยายน 2564 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา มอบคณะทำงานฯ ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าไปสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่ ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวดร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบประปาบาดาลส่งนำ้ระยะไกล ร่วมกับนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนตาล และนายทองใบ ชัยภูมิ กำนันตำบลโนนตาล ทั้งนี้เพื่อจะได้กำหนดระบบขุดเจาะนำ้บาดาลให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในตำบลโนนตาลต่อไป
และในวันเดียวกันนี้ คณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ได้ออกสำรวจและรับฟังข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับนายบุญศรี อินทร์อุ่นโชติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบสีแก้วด้วย โดยขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ คือ การสำรวจชั้นน้ำ (สำรวจธรณีฟิสิกส์) ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนปีนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย