ส.ส. อนุรักษ์ติดตามผลโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

15 มิถุนายน 2564 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา มอบคณะทำงานฯ ร่วมกับนายพนมกร สินธุวา เกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองออกพบปะ เพื่อติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ รูปแบบที่ 1 : 500 ไร่ ซึ่งในขณะนี้โครงการทั้ง 3 แห่งได้เปิดใช้น้ำแก่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ในวันนี้ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ตำบลสะอาดสมบูรณ์และตำบลเมืองทอง ที่บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ 7, บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 5 สมาชิกนาแปลงใหญ่ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งระบบบริหารการจัดการในกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้แต่ละกลุ่มมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันว่า โครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่งทั้งแก้ปัญหาในช่วงฤดูแล้ง, ฝนทิ้งช่วง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย
ส่วนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรของบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 นั้น ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
สำหรับการก่อสร้างสะพานในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งที่แยกวัดบูรพาภิรามและแยกโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ ขณะนี้เปิดสัญจรได้แล้ว และในการก่อสร้างเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟแดงที่บริเวณสี่แยกบ้านโนนเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย