ส.ส.สรชัด สุจิตต์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ส.ส.สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสมาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือและรักษาสุนัขจรจัดในพื้นที่ก่อนหาผู้รับอุปการะต่อไป บรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและสุนัขจรจัดที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย