ส.ส.สรชัด ยอร์ช สุจิตต์ รุดแก้ปัญหาน้ำให้พี่น้องประชาชน

 ส.ส. สรชัด ยอร์ช สุจิตต์พร้อมสจ.อรรถพล สุวรรณศร และเจ้าหน้าที่ชลประทานโพธิ์พระยา ร่วมกับผู้นำ ต.ดอนมะสังข์ ต.ดอนตาล ต.โคกโคเฒ่า
ร่วมกันหารือเตรียมการจัดรอบเวรการใช้น้ำคลองดาดคอนกรีต​ เพื่อให้เกษตรกรแบ่งปันน้ำบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่การเกษตร คาดว่าจะเริ่มใช้รอบเวรสัปดาห์หน้า แบ่งเป็น
- ช่วงที่1 ดอนมะสังข์-สะพานบ้านอดีตกำนันแสวง ดอนตาล
- ช่วงที่2 สะพานอดีตกำนันแสวง-ป้อมตำรวจโคกโคเฒ่า

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย