สวัสดีปีใหม่ 2563

สวัสดีปีใหม่ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ตลอดปี 2563 และตลอดไป

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย