สรชัด นำทีมผู้นำท้องถิ่น เข้าดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ บ้านรางพลับ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สรชัด สุจิตต์ -ยอร์ช ส.ส. พรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี นำคณะผู้นำท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงานที่“ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ บ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี
โดยชุมชนดังกล่าวเป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร
นายสรชัดกล่าวว่า หลักการจัดการขยะแบบ Zero Waste แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อยากให้ทุกคนเริ่มลงมือทำ ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานใดงานหนึ่ง แน่นอนว่าทัศนคติที่ดีต่อการจัดการปัญหาขยะ เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งชุมชนบ้านรางพลับแห่งนี้พิสูจน์แล้วว่าทำได้ จึงกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนนำมาซึ่งความมั่งคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
 
278176080_528710375277662_2214303538724529377_n
 
สำหรับ"แนวคิดขยะเหลือศูนย์" เป็นแนวทางในการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือน้อยที่สุด หรือเหลือศูนย์ โดยยึดหลักง่ายๆ อย่าง 1A3R ที่ประกอบด้วย
1.Avoid หลีกเหลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดขยะเพิ่มขึ้น ไม่ซื้อของที่ใช้ครั้งเดียวต้องทิ้ง
2.Reduce ลดการใช้ ละเว้นของฟุ่มเฟื่อย โดยการลดใช้ทรัพยากรลงด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การใช้ถุงผ้า เลือกใช้แก้วน้ำพกพา แทนการใช้พลาสติก
3.Reuse ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการนำกล่องขนมมาใส่ของใช้จุกจิก การเปลี่ยนขวดน้ำมาเป็นแจกันดอกไม้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
4.Recycle การนำกลับมาแปรสภาพให้เหมือนใหม่ เช่น การบริจาคฝาขวดเพื่อจะไปแปรรูปให้เป็นขาเทียม นำกระดาษที่ใช้แล้วแปรรูปเป็นถุงกระดาษ
นายสรชุดกล่าวทิ้งท้ายว่า จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ตนและคณะทำงานพร้อมด้วยผู้นำชุมชน จะนำเทคนิคองค์กรความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะไปเป็นโมเดลในการจัดการขยะในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย