วราวุธ เร่งแก้ปัญหาน้ำแล้งบึงฉวาก

13 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อประชุมหารือแนวทางหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในและโดยรอบบึงฉวาก ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ ปลอดภัย และพอใช้สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ระดับน้ำในบึงต่ำจนทำให้ตลิ่งพังทลาย ก่อความเสียหายให้แก่อาคารในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมตรวจสอบส่วนจัดแสดงโดยละเอียดเพื่อเตรียมรีโนเวทครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย