วราวุธ-สรชัด" ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง สุพรรณบุรี ควบคุมการระบาด Covid-19

12 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคพรรคชาติไทยพัฒนา และคณะทำงาน ลงพื้นที่ ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด19 แบบ ATK จำนวน 300 ราย และบริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยง จำนวน 350 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย
1. กลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากโควิด19 จำนวน 100 รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย