วราวุธ ลงใต้ ลุยรณรงค์ Everyday Say No to Plastic Bags ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

20 ม.ค. 63 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Everyday Say No to Plastic Bags" และนำทีมเดินรณรงค์ เชิญชวน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง พร้อมขอบคุณประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน
ผู้แทนสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic Bags” รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม และแคมเปญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้แก่ประเทศไทย รวมถึงโลกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเราทุกคนที่จะเติบโตมาบนสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมใจกันงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้า เกิดเป็นปรากฎการ “
Say No to Plastic Bags” ทั่วประเทศไทย แม้ว่าอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายแก่ลูกค้า หรือเกิดปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ทุกบริษัทก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ พร้อมทั้งร่วมกันหาทางออกที่ดีให้กับลูกค้า สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อแม่ พี่น้องประชาชนชาวไทย รวมถึงชาวต่างชาติ ขอขอบพระคุณทุก ๆ คน ที่มีการปรับตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีการนำถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต หรือรถเข็น เพื่อไปซื้อของที่ตลาด ห้างร้านต่าง ๆ จนเกิดความเคยชิน และติดเป็นนิสัย พร้อมบอกต่อกับคนใกล้ตัวให้ปฏิบัติตามด้วย ถึงแม้ว่าบางคนจะยังไม่คุ้นเคยกับการพกถุงผ้า ก็มีความพยายามที่จะปฏิบัติตาม เพราะเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลังต่อไป

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย