วราวุธ-ยุทธพล แถลงการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก อายุ 150 ล้านปี

11 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดแถลงข่าวผลการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ปลาปอดชนิดใหม่ของโลก "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป" โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซากปลาดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบ ณ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอยู่ในสกุล เฟอกาโนเซอราโตดัส
แต่มีความแตกต่างจากชนิดอื่น เป็นชนิดใหม่ของโลกที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน จึงตั้งชื่อว่า "เฟอร์กาโนเซอราโตดัส แอนเคมเป" (Ferganoceratodus annekempae) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr.Anne Kemp ผู้เชี่ยวชาญปลาปอดของโลก
ปลาปอดจัดเป็นปลาโบราณ เนื่องจากพบปรากฏมาเมิ่อ 417 ล้านปี หรือยุคดีโวเนียน และยังคงพบในปัจจุบัน สำหรับปลาปอดที่พบครั้งนี้ มีอายุ 150 ล้านปี ลักษณะของปลาปอดคือ สามารถหายใจด้วยปอดร่วมกับการหายใจด้วยเหงือก

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย