วราวุธ' นำพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมรำลึก ครบรอบ 4 ปี การจากไป 'บรรหาร ศิลปอาชา

264662

 

วราวุธ นำพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมรำลึก ครบรอบ 4 ปี การจากไป บรรหาร ศิลปอาชา ขอสานต่องานที่พ่อทำ นำสัจจะและกตัญญู พัฒนาสุพรรณบุรีและประเทศไทย

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีสักการะ วางพวงหรีด เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี

นาย บรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายสมัย และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จนเมื่อถึงการเลือกตั้ง พ.ศ.2538 พรรคชาติไทยได้รับความไว้วางใจสูงสุด เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลบรรหาร มีผลงานที่สร้างหมุดหมายสำคัญทางการเมือง คือ การปฏิรูปการเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างมากที่สุด ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย(ครป.) เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ฯลฯ ที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้

บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้ชื่อว่าเป็น บิดาผู้วางรากฐานการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด พลิกโฉมจากจังหวัดชนบทสู่ความเจริญ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และระบบสาธารณูปโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างทั่วถึง โดยอนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ตั้งตระหง่าน ณ อุทยานสัจจะและกตัญญู บริเวณหน้าศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี คือตัวแทนความทรงจำถึงนายบรรหาร ที่คนสุพรรณ ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความขอบคุณ ใน สัจจะและกตัญญู ที่นายบรรหารยึดถือเป็นคติในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

#พรรคชาติไทยพัฒนา #บรรหาร #ศิลปอาชา #สัจจะและกตัญญู

 264667

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย