ลดอันดับประเทศไทย ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก จากอันดับ 6 เหลืออันดับ 10

ลดอันดับประเทศไทย ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก จากอันดับ 6 เหลืออันดับ 10

โครงการ Save Marine for My Life หรือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน ภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีจุดมุ่งหมายในการทำงานด้านการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนที่อยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งของประเทศไทย ในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ ชายฝั่ง รวมถึงการรักษาความสะอาดบนชายฝั่งเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศอันดับที่ 6 ที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก และขยะในทะเลกว่า 78% มีที่มาจากกิจกรรมและการใช้ชีวิตของมนุษย์บนบกทั้งสิ้น แต่จากการประเมินผลล่าสุด ลดอันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 10 หลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของ นายวราวุธ ศิลปอาชา เดินหน้าผลักดันโครงการ Everyday Say No To Plastic Bags ที่ดึงห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้า โดยกำหนดวันดีเดย์ตั้งแต่ 1 มกราคม 63 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะสามารถลดอันดับประเทศไทยในด้านการผลิตขยะลงทะเลได้อีกหลายอันดับ

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย