ร่วมนับถอยหลังสู่บริบทใหม่ของประเทศไทยสู่ประเทศไร้ขยะพลาสติก

ส่งท้ายปี 2562 และ ร่วมนับถอยหลังสู่บริบทใหม่ของประเทศไทยสู่ประเทศไร้ขยะพลาสติก กับโครงการ Everyday Say No To Plastic Bags โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับผลสำเร็จที่ได้ในปี 2562

- ลดอันดับประเทศไทย จากประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก อันดับที่ 6 ลดเหลือ อันดับ 10 จัดอันดับโดยองค์กร Ocean Conservancy
- เพิ่มข้อตกลงร่วมกันกับภาคธุรกิจเอกชนในการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งจากเดิม 42 ราย เป็น 75 iาย ภายใน 4 เดือน และล่าสุด เพิ่มขึ้นเป็น 90 ราย
- ลดการสร้างขยะถุงพลาสติกหูหิ้วไปได้แล้วกว่า 1,800 ล้านใบ

พรรคชาติไทยพัฒนา ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมกันขานรับนโยบายลดขยะพลาสติก ด้วยการพกถุงผ้า ลดใช้ผลิคภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกชนิด เช่น ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม แก้วน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้สะอาดขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เริ่มได้ที่พวกเราทุกคน

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย