รู้จัก ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์

ตามที่ได้เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาได้มีสมาชิกพรรคคนใหม่เข้ามาร่วมงานการเมืองกับพรรค นั่นก็คือ คุณสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกับพรรคชาติไทยพัฒนา อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมายาวนาน

304597448_623415132473852_894186480935378280_n

คุณสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ จบการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เริ่มเข้ามาทำงานการเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี 2528 ในฐานะสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย 2 สมัย (..2528-2538) ก่อนจะเข้ามาสู่เวทีการเมืองระดับประเทศในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ในปี 2538 สังกัดพรรคเอกภาพ และได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนจนได้รับการเลือกตั้งเป็น ..จังหวัดเชียงราย อีก 3 สมัย ได้แก่ปี 2548, 2550 และ 2554 สังกันพรรคเพื่อไทย ก่อนจะเว้นว่างทางการเมืองไป 1 สมัยเนื่องจากยังไม่มีทางเลือกที่เหมาะสมในเวลานั้น

โดยคุณสุรสิทธิ์ นั้นกล่าวว่าได้มีการติดตามการทำงานของนายวราวุธ ศิลปอาชา และพรรคชาติไทยพัฒนามาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่ามีแนวทางในการทำงานที่สอดคล้องกัน จึงได้สมัครเข้าร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อทำงานการเมืองร่วมกัน

พรรคชาติไทยพัฒนามีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอันยาวนานของคุณสุรสิทธิ์ ว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทางการเมือง และจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานการเมือง เป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

 

 

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย