รวมผลงานการทำงานผ่านกลไกรัฐสภา พรรคชาติไทยพัฒนา ปี 2562

ส่งท้ายปี 2562 กับวิดิโอประมวลภาพผลงานการทำงานผ่านกลไกรัฐสภาของ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจ ให้คะแนนเสียง พรรคชาติไทยพัฒนาขอมุ่งมั่นทำงานทั้งในพื้นที่และในระดับประเทศ เพื่อให้เสียงของประชาชนทุกท่านมีค่าและมีความหมาย

#พรรคชาติไทยพัฒนา #ประชุมสภา 

 

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย