รมช.ประภัตร มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ โครงการยกระดับแปลงใหญ่

 
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบปัจจัยการผลิตโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ให้กับ "บริษัท แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอกะเปอร์ จำกัด" ประกอบด้วย โคขุน 69 ตัว ยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงโคขุน แร่ธาตุ บ่อแก๊สชีวภาพ ฟาง และอาหารโคขุน รวมมูลค่า 2,995,000 บาท
โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรม และนายอนุรักษ์ ถาบุตร ปศุสัตว์จังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ บริษัท แปลงใหญ่ผู้เลี้ยงโค กะเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีสมาชิกจำนวน 31 ราย พื้นที่ 450 ไร่
"ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจพี่น้องชาวระนอง ในการต่อยอดและพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อกะเปอร์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหวังว่าปัจจัยการผลิตที่มอบไปในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้พี่น้องชาวระนอง ผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอกะเปอร์ นำไปพัฒนาต่อยอดให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป" รมช.ประภัตร กล่าว

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย