รมช. ประภัตร พร้อม ส.ส.อนุรักษ์ มอบเวชภัณฑ์สู้โรคลัมปี สกิน ที่ร้อยเอ็ด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา, นายชัยยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด, ณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี สมาชิก สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เขตอำเภอเมืองร้อยเอ่ด, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมกันมอบเวชภัณฑ์กำจัดโรคลัมปี สกิน และอาหารครบส่วน (TMB) บำรุงสุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในเขตตำบลเหนือเมือง และในวันเดียวกันนี้ ก็ได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่โรงเรียนบ้านท่าเสียว ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
นายอนุรักษ์กล่าวกับพี่น้องประชาชน ที่มารับมอบเวชภัณฑ์ ว่า ในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและศรีสมเด็จ ตนได้ติดตามอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่าสองปีที่ผ่านมา เช่น การพัฒนาลำห้วยเหนือมีทั้งการขุดลอก, การก่อสร้างสะพานที่บ้านเหล่ากล้วย, แยกวัดบูรพาภิราม, บริเวณแยกโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ รวมถึงการทำกำแพงป้องกันตลิ่ง ทั้งที่บ้านท่านคร, ห้วยกุดขวาง รวมทั้งใกล้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เหนือเมือง และตนมีแนวคิดที่พัฒนาลำห้วยเหนือไปจนถึงอำเภอเชียงขวัญ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทั้งเพื่อการเกษตร ประมง และการคมนาคมด้วย
ส่วนการขยายเขตโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามที่ตนได้เสนอไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าในหลาย ๆ ด้านแล้ว เช่น สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ก็จะได้ย้ายออกจากพื้นที่แล้ว และในส่วนราชการอื่นๆ ก็ได้เร่งรัดประสานงานแล้วเช่นกัน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย