ยุทธพล ลงเรือสำรวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมเปิดเวที ทสม.สัญจร ครั้งที่ 1

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทส.จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วน ราชการในสังกัดทส.ในพื้นที่ ร่วมลงเรือสำรวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเพชรบุรี จากการสำรวจพื้นที่ พบว่าแม่น้ำ เพชรบุรีหลายช่วงมีสภาพตื้นเขินและแคบ ทั้งนี้นายอุดม คำสัตย์ สมาชิก ทสม.ตำบลบางครก ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการขุดลอกบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีที่มีสภาพตื้นเขินและแคบ ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อให้ระบบนิเวศแม่น้ำเพชรบุรีมีความอุดมสมบูรณ์และช่วยในเรื่องการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก 
 
280761554_553913312757368_3117040958556269839_n
 
จากนั้น ดร.ยุทธพล พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี เพื่อพบปะพี่น้อง ทสม. อ.บ้านแหลม และรับฟังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดย ดร.ยุทธพล กล่าวว่า การพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราต้องทำทันที โดยเริ่มจากตนเองและคนในครอบครัว จากนั้น รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่ง เครือข่าย ทสม. มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ การเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกระบวนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนและกลุ่มเป้า หมายได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเองให้คงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย