ยุทธพล ติดตามผล ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ทวงคืนผืนป่ากว่า 80,000 ไร่

9 สิงหาคม 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) โดยมี หน่วยปฏิบัติการร่วม พญาเสือ พยัคฆ์ไพร เหยี่ยวดง ฉลามขาว หน่วยบินพิทักษ์ป่า(Sky Ranger) และ หน่วยงานใน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทำหน้าที่เลขาที่ประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ video conference
สำหรับผลปฏิบัติงานปีล่าสุด ( มิถุนายน 63-มิถุนายน 64 ) ศปก.พป. สามารถดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่า ได้ทั้งสิ้น 1,734 คดี ผู้ต้องหา 339 ราย รวมเนื้อที่บุกรุก 16,859 ไร่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
คดีที่ศาลพิพากษาสิ้นสุดแล้วในรอบปี 64 จำนวน 720 คดี ผู้ต้องหา 327 ราย สามารถยึดคืนพื้นที่ป่ากลับมาเป็นของรัฐได้ทั้งสิ้น 80,479 ไร่
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจยึดไม้ของกลางจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ได้กว่า 1,313 คดี ผู้ต้องหา 747 ราย จำนวนไม้ของกลาง 22,881 ท่อน ปริมาตร 5,997 ลบ.ม. และไม้แปรรูป จำนวน 46,818 แผ่น ปริมาตร 764 ลบ.ม.และได้ดำเนินการจับกุมการลักลอบล่า ค้าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 จำนวน 28 คดีผู้ต้องหา 30คน ได้ของกลางสัตว์ป่าคุ้มครอง 27 ชนิดจำนวน 139 ตัว/ซากสัตว์ป่าสงวน2ซาก/สัตว์ป่าคุ้มครอง 20 ชนิด 69 ซากและอุปกรณ์การกระทำผิด 60 ชิ้น
พร้อมกันนี้ นายยุทธพล ได้กล่าว ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงของการระบาดโควิด-19 อีกด้วย

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย