มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส มอบรถตรวจชีวนิรภัย และชุด PPE บุคลากรการแพทย์

11 สิงหาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นตัวแทน มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา และ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา จ.สุพรรณบุรี มอบชุด PPE และ รถตรวจชีวนิรภัย ผลงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบให้แก่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ใช้งานควบคุมโรคระบาด Covid-19
สำหรับพื้นที่สุพรรณบุรีในขณะนี้ นอกจากโรงพยาบาลหลักประจำอำเภอแล้ว ทางจังหวัดยังจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Hospitel และศูนย์ Community Isolation กระจายทั่วทั้งจังหวัด รวมกว่า 3,000 เตียง และพร้อมดำเนินการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย