พรรคชาติไทยพัฒนา  ​​ย้ำ สมรสเท่าเทียม คือเสรีภาพทางกฎหมายที่ควรได้รับการยอมรับ

เมื่อสิทธิ์ในการสมรสเป็นของทุกเพศ เมื่อการแต่งงาน คือสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความรัก บุคคลทุกคนก็ควรได้รับสิทธินั้นอย่างเท่าเทียมกัน” 


นายอุดมศักดิ์  ศรีสุทธิยา รองเลขาพรรคชาติไทยพัฒนา ได้เข้าร่วมเวทีปราศรัยกับกลุ่มเยาวชน LGBTQ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 64 ที่มีการจัดชุมนุมเพื่อเรียกร้องการสมรสเท่าเทียมคู่รักร่วมเพศ และยกเลิกกฎหมายคุมการทำแท้ง .301 ขอประชาชนร่วมลงชื่อไปให้ถึง 1 ล้าน กล่าวบนเวทีว่า นายอุดมศักดิ์ ได้กล่าวบนเวทีว่า วันนี้ขอเข้ามาร่วมรับฟังความต้องการของทุกคนเพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องเกี่ยวกับนโยบายความหลากหลายทางเพศของพรรคชาติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคให้ความสำคัญกับความเท่าทางเพศ เล็งเห็นว่าผู้มีความหลากหลายมีศักยภาพไม่เป็นรองใคร และพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นด้วยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านนโยบาย 3 ได้แก่
1.
สร้างเสริมกฎหมายที่ทันสมัยต่อการเท่าเทียมทางเพศ
2.
สร้างเสริมศักยภาพความหลากหลายทางเพศ
3.
สร้างเสริมพลังให้ผู้หลากหลาย ซึ่งนอกจากนี้พรรคชาติไทยพัฒนายังมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิง สะท้อนให้เห็นการเปิดรับความเท่าเทียมทางเพศ

IMG_2614

นอกจากนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ..บัญชีรายชื่อ และประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ยังได้ประกาศตัวเป็น LGBT Ally (พันธมิตรLGBT) พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 เพื่อรับรองสิทธิสมรสตามกฎหมายให้แก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพราะนอกจากการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งสำคัญแล้ว สิทธิตามกฎหมายก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพและเพศวิถีอย่างไร

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย