พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

นายนิกร จำนง ในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมอภิปราย หัวข้อวิชา “พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งท้องถิ่น" ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองกับการเลือกตั้งชั้นสูง รุ่นที่11 ร่วมกับ ดร. สติธร ธนานิธิโชติ จากสถาบันพระปกเกล้า นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายวิรัตน์ ผาสุข นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเปรี้ยว โดยมีนักศึกษา พตส.รุ่นที่ 11 เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอบรม สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงาน กกต.กทม.
และในกิจกรรมนี้ นักศึกษาส่วนหนึ่งของพตส.11 และผู้บริหารหลักสูตรได้มอบเค้กและกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายนิกร จำนงที่จะมาถึงในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ด้วย

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย