ปลูกป่าชายเลน 7,100 ต้น พื้นที่ 10 ไร่

 

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง “มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส” “กิจกรรม ทส. – วพน. 14-15 รักษ์โลก คืนป่า รักษาทะเล” ณ บริเวณพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชน และประชาชนในพื้นที่ปากน้ำประแส รวมจำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำประแส เนื้อที่ 1,000 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ป่าในเมืองแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังเป็นที่หลบภัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน จากนั้นร่วมกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 700 ต้น ปล่อยพันธุ์เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 49 ตัว และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,999 ตัว เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต่อไป

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย