ประภัตร ย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาโรคลัมปี สกิน สวนนักฉวยโอกาสนำเข้าวัคซีนปลอม

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอประณามการปล่อยข่าวปลอมที่อ้างว่าโค กระบือติดเชื้อถึง 7.8 ล้านตัวซึ่งไม่เป็นความจริงจึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่ปล่อยข่าวมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะได้สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศทำให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือถูกกดราคาขายโดยไม่จำเป็นการปล่อยข่าวที่ไม่มีจิตสำนึกแบบนี้เป็นการทำร้ายซ้ำเติมเกษตรกรโดยตรง
ส่วนการนำเข้าวัคซีน ตนในฐานะที่กำกับกรมปศุสัตว์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และขอทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่า บริษัทที่ผลิตวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในขณะนี้ มีเพียง 3 บริษัทจากทั่วโลกได้แก่ประเทศแอฟริกาตุรกีอียิปต์ซึ่งได้ติดต่อจัดซื้อไปยังทุกแห่งเรียบร้อยแล้วและกำลังเร่งเจรจาต่อรองให้ได้ประเทศไทยวัคซีนโดยเร็วที่สุดในปริมาณที่เพียงพออีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนที่ประสงค์จะใช้วัคซีนในฟาร์มของตนสามารถติดต่อกรมปศุสัตว์ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนตามกฎหมายเพื่อทำการสั่งซื้อวัคซีนได้เองอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีขบวนการค้าวัคซีนโรคลัมปี สกินปลอม ที่หลอกลวงเกษตรกรทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ว่าจะขายวัคซีน เพื่อทำการฉีดแก่โค กระบือของตน จึงขอให้เกษตรกรมีความระมัดระวัง และแจ้งเบาะแสแก่ทางกรมปศุสัตว์ หรือ Facebook ของพรรคชาติไทยพัฒนาพวกเราจะปราบปรามผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ที่ทำร้ายเกษตรกรให้ถึงที่สุดเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั่วประเทศ

#พรรคชาติไทยพัฒนา #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย