ประภัตร โพธสุธนรับวัคซีนโรคลัมปี สกิน ล็อตแรก 60,000 โดสถึงไทยวันนี้ พร้อมสั่งเพิ่มอีก 3 แสนโดส

30 พฤษภาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมายังด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมในพิธีรับมอบวัคชีนโรคลัมปี สกิน จากประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมให้การต้อนรับร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้นายเฉลิมชัย กล่าวว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำเข้าวัคซีนโรคลัมปี สกิน ด้วยเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งพบการติดเชื้อครั้งแรกในโคเนื้อของเกษตรกรที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้แพร่กระจายโรค โดยมีแมลงเป็นพาหะ ไปยังโค-กระบือของเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆถึง 35 จังหวัด มีสัตว์ป่วยรวม 10,023 ตัว และตาย 93 ตัว แล้ว
จากสถานการณ์ระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดโดยเร็วที่สุด ซึ่งการใช้วัคซีนควบคุมโรค เป็น 1 ใน 5 มาตรการที่สำคัญของการควบคุมการระบาดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดหาและสั่งซื้อวัคชีน ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถสั่งซื้อวัคซีน LSDV จำนวน 60,000 โดสได้จาก บริษัท Intevet International B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ และนำมาสู่การรับมอบในวันนี้
สำหรับวัคชีน LSDV ล๊อตแรกจะเร่งนำไปฉีดให้กับโค-กระบือของเกษตรกรที่ อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นหลักก่อนโดยต้องฉีดรอบจุดเกิดโรคเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคออกจากจุดเกิดโรคและเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งตนได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 300,000 โดส เพื่อให้เพียงพอ และสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยด้วย โดยการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกินให้กับโค-กระบือครั้งนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากพบการเรียกร้องค่าใช้จ่าย ขอให้แจ้งมาที่ตนโดยตรง จะดำเนินการจัดการด้วยมาตรการที่ขั้นเด็ดขาด
ขณะที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กระทรวงฯในฐานะที่ดูแลงานปศุสัตว์โดยตรงหลังจากพบมีการแพร่ระบาดของโรค ลัมปีสกิน ตนได้สั่งการไปยังกรมปศุสัตว์ให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาต่อเนื่องจนมาถึงการเสนอให้มีการนำเข้าวัคซีน เพื่อฉีดให้กับโค กระบือ เพื่อสกัดการแพร่ระบาด ขอรับรองว่าโรคดังกล่าวสามารถรักษาหาย เนื้อทานได้ และไม่ติดต่อถึงคน อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกินแล้ว ขอให้เกษตรกรเขื่อมั่นการทำงานของกระทรวงเกษตรฯและอย่าวิตกกังวล ขอให้ติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรต่อไป
ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการกระจายวัคซีนโรคลัมปี สกิน ตลอดจนมาตรการชดเชยเยียวยาเกษตรกร ขณะนี้ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุม และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคสัมปี สกิน หรือ War room ได้มีการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อย และจะสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ที่ได้รับวัคซีน คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมกรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับโค-กระบือของเกษตรกรในทันที

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย