ประภัตร ซัดนักการเมืองกระดาษ อย่าฉวยโอกาสโยงวิกฤตโควิด-19 กับปัญหาการระบาดของโรคลัมปี สกิน

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่าในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ได้วางแผนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคลัมปี สกินตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ..2563 อีกทั้งได้กำชับด่านปศุสัตว์ ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสอดส่องไม่ให้มีการลักลอบมายังประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสามารถควบคุมการระบาดได้ที่ 0.167 % หรือประมาณ 10,023 ตัว จากโคกระบือ 6 ล้านตัว

อย่างไรก็ตาม นักการเมืองบางท่าน ได้กล่าวหาว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการรับมือโรคลัมปี สกิน ข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและเกินจากความจริง พร้อมย้ำ! อย่าโยงทุกเรื่องว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์วิกฤตโควิด-19ในปัจจุบัน เพราะขณะนี้วัคซีนโรคลัมปี สกิน มาถึงไทยแล้ว 60,000 โดส ในล๊อตแรก และจะตามมาอีกจำนวน 300,000 โดสในล๊อตต่อไปและจะบริการฉีดวัคซีนฟรีทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจะจัดการลงโทษด้วยมาตรการที่เด็ดขาด

S__5390398

จากข้อมูลล่าสุด พบว่าโค กระบือที่ป่วยจากโรคนี้มีประมาณ 10,023 ตัว จากโค กระบือ 6 ล้านตัวทั่วประเทศ คิดเป็น 0.167 % ของโค กระบือทั้งประเทศ และมีการตายสะสมเพียงแค่ 93 ตัวสะท้อนว่ายังสามารถรับมือการระบาดได้อย่างดีและควบคุมการระบาดได้

ส่วนแผนปฏิบัติการการฉีดวัคซีน นายประภัตร กล่าวว่า ต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1)พื้นที่เกิดโรค Infected Zone 50 กิโลเมตร โดยฉีดวัคซีนในอำเภอที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากพื้นที่เกิดโรค และมีมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือที่ฉีดวัคซีนออกจากคอกเลี้ยงเป็นระยะเวลา 30 วัน 2)พื้นที่เฝ้าระวังโรค Surveillance Zone 100 กิโลเมตรยังไม่ฉีดวัคซีนและสามารถเคลื่อนย้ายภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์โดยแผนการนี้ดำเนินการตามหลักวิชาเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมโรคสูงสุดอีกทั้งปล่อยคาราวานพ่นยาฆ่าแมลงยับยั้งพาหะของโรคลัมปีสกินรวมถึงคาราวานสัตวแพทย์รักษาโรคตามอาการ

นอกจากนี้ นายประภัตรได้สั่งการให้หน่วยงานปศุสัตว์เชิญชวนเกษตรกรหันมาทำประกันสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคและอุบัติ โดยจ่ายเบี้ยประมาณ 400 บาท ทุก 6 เดือน แต่สามารถคุ้มครองการตายของสัตว์ได้ทุกกรณี 30,000 บาท อีกทั้งยังเตรียมหารือ เรื่องการจ่ายเงินตอบแทนให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ ซึ่งมีทั่วประเทศจำนวนกว่า 60,000 คน

สุดท้ายนี้ นายประภัตรย้ำว่า โรคลัมปี สกิน เกิดเฉพาะในโค กระบือ ไม่ติดเชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์ และสามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อโค กระบือรักษาให้หายจากโรค สามารถนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย ฉะนั้นแล้ว หากโค กระบือของท่านมีอาการเสี่ยง เช่น พบตุ่มเนื้อบนผิวหนัง และเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม รวมถึงมีอาการไข้และหายใจลำบาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ โทรศัพท์สายด่วน 06-3225-6888 หรือทางแอพพลิเคชั่น DLD4.0 เพื่อทำการรักษาและป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกินได้ทันท่วงที

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย