ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา เดือนธันวาคม 62

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

77b45e82acd82739b26d96a7197e8463_full

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย