ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ. ศ. 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา

           นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย