ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7effcb68d4425b202bd44ee6f4628ed4_full

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย