ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคมถึง 31 ธันวาคม 2562

7effcb68d4425b202bd44ee6f4628ed4_full

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย