บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

33427db21f5d3eb2e4ad722c3c7f7b27_full

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย