บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ม.ค. 2563

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
 
8c51b36870e3ced908a72b906f67eeea_full

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย