นิกร ศึกษาข้อเรียกร้องรัฐบาลให้เพิ่มความสำคัญและอัพเกรดปรับโครงสร้าง กรมการข้าว

นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา อภิปรายเสนอให้กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาข้อเรียกร้องรัฐบาลให้เพิ่มความสำคัญและอัพเกรดปรับโครงสร้าง"กรมการข้าว" โดยเสนอให้เพิ่มงบประมาณ และ ทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมกับพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล"ข้าว"ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ : ได้อภิปรายไว้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63

#พรรคชาติไทยพัฒนา #ประชุมสภา

 

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย