นิกร จำนง อภิปรายสนับสนุนร่างพรบ.เสนอกฏหมายต่อรัฐสภา เน้นย้ำเจตนารมณ์ประชาชน

นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมรัฐสภา
ซึ่งตนเห็นด้วยในการเสนอปรับปรุงกฏหมายฉบับนี้เพราะฉบับเดิมมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายส่วนทำให้วัตถุประสงค์ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายลักษณะนี้ไม่มีผลสัมฤทธิ์ตามที่พึงประสงค์
ทั้งนี้ตนได้มีโอกาสทำกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนมาแล้ว 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ที่ต้องผ่านวิบากกรรมอย่างมากกว่าจะสำเร็จเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่ถูกเสนอโดยประชาชน
โดยในการอภิปรายได้เสนอข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยต่อที่ประชุม ทั้งเรื่องงบประมาณ การตรวจสอบรายชื่อ ระยะเวลาการรับรองจากนายกรัฐมนตรีที่อาจทำให้ร่างของประชาชนถูกยุติไม่ได้รับการพิจารณา
และขอเน้นย้ำการให้ความสำคัญต่อเจตนารมณ์ของประชาชน และสุดท้ายขอสนับสนุนและขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสำหรับร่างกฎหมายที่พึงประสงค์อันเป็นคุณูปการต่อประชาชนฉบับนี้
หมายเหตุ : อภิปรายในการ ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 4 ส.ค.63
https://www.facebook.com/589046001435887/videos/586068645397005/

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย