นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

  นายเผดิมชัย

  สะสมทรัพย์

  นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม เขต 5

  Office Address:
  เลขที่ 1 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
  Tel1:
  Tel2:
  Email:

  พันธมิตร

  ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย