นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ติดตามผลสำเร็จ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และเส้นทางคมนาคม

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และเส้นทางคมนาคม โดยเริ่มที่บ้านหว่านไฟ, บ้านโคกพิลา, บ้านเขียดเหลือง ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 
280660182_551943579621008_6031625933909172084_n
 
จากการลงสำรวจพบว่าการเข้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรและเส้นทางสัญจร เบื้องต้นเป็นที่น่าพอใจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินแล้ว ทั้งการทำระบบประปาบาดาล, การก่อสร้างสะพาน และฝายที่บ้านเขียดเหลือง-บ้านหว่านไฟ

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย