นายวราวุธ ศิลปอาชา แถลงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสีเขียว

ถลงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม "เศรษฐกิจสีเขียว" มุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้อง สร้างรายได้ กระจายโอกาส ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ควบคู่กับแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความเป็นประเทศปลอดคาร์บอน Net Zero Emission เพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรง

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย