นายประภัตร โพธสุธน แถลงผลงานและนโยบายด้านการเกษตร

แถลงผลงานและนโยบายด้านการเกษตร ต่อสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ณ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา สาขาสุพรรณบุรี มุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษศกิจหดตัวจาก Covid-19 พร้อมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลักดันสินค้าการเกษตร เพื่อดึงรายได้กลับมาสู่พี่น้องเกษตรกรหลังผ่านวิกฤตโรคระบาด Covid-19 เพื่อเพื่อรายได้ครัวเรือน กระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

พันธมิตร

ชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย